plan treningów

ostatnio w aktualnościach: Puchar dzieci JKA

Karate
Shotokan

Klub Karate

Gankaku

jka polska

Japan Karate Association jest jedną z najbardziej znanych organizacji karate na świecie i najstarszym na świecie związkiem Karate Shotokan. Organizacja została założona w 1955 roku, a jej współtwórcą był założyciel szkoły Shotokan Karate, Gichin Funakoshi. JKA stanowiła dzieło wszystkich, którzy już dwadzieścia lat wcześniej zaczęli intensywnie ćwiczyć karate pod kierunkiem Gichina Funakoshi i jego syna Yoshitaki. Gichin Funakoshi pełnił w związku funkcje Głównego Instruktora.

Członkowie Klubu Karate GANKAKU należą do Japan Karate Association Polska i ćwiczą pod kierunkiem instruktorów posiadających stopnie mistrzowskie DAN nadane przez tą organizację. Biorą udział w stażach technicznych prowadzonych przez japońskich mistrzów oraz zawodach organizowanych w oparciu o regulamin JKA World Federation.

JKA Polska zrzesza indywidualnych członków z poszczególnych klubów oraz osoby fizyczne, trenujące karate shotokan.

Obowiązki i przywileje członka JKA Polska:

 • Stopień nadany przez JKA Polska jest honorowany we wszystkich organizacjach JKA WF
 • Członkowie JKA Polska otrzymują legitymacje członkowskie i budo-pasy.
 • Członkom JKA Polska przysługuje prawo do ubiegania się o miejsce w kadrze JKA Polska.
 • Członkom JKA Polska przysługuje zniżka w opłacie startowej w zawodach organizowanych przez JKA Polska oraz stażach technicznych.
 • Obowiązkiem członków JKA Polska jest uczestnictwo w stażach z chiefem instruktorem JKA Polska. Dotyczy to szczególnie egzaminatorów, instruktorów, sędziów i kandydatów na stopnie DAN.
 • Osoby zdające egzaminy w ramach JKA Polska otrzymują certyfikaty stopni uczniowskich KYU, sygnowane przez chiefa instruktora JKA Europe i chiefa instruktora JKA Polska, a zdający na stopnie mistrzowskie DAN oficjalne certyfikaty z Siedziby Głównej JKA z Japonii.

Warunkiem przynależności do JKA Polska jest:

 • złożenie karty zgłoszeniowej wraz z dwoma zdjęciami (pobierz kartę zgłoszeniową)
 • uiszczenie opłaty członkowskiej w wysokości zależnej od posiadanego stopnia.

Wysokość składki rocznej:

 • Członkowie od stopnia 9 KYU do 4 KYU - 50,00 PLN
 • Członkowie od stopnia 3 KYU do 1 KYU - 100,00 PLN
 • Członkowie od stopnia 1 DAN - 150,00 PLN

Składki należy wpłacać na konto: JAPAN KARATE ASSOCIATION POLSKA, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15; Santander Bank Polska nr konta 76 1090 1362 0000 0001 0583 5902